Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na posiedzeniu
w dniu 26 lutego br. podjął uchwałę w sprawie zwołania XX Walnego Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Postanowiono, że XX Walny Zjazd PTTK będzie obradował w grudniu 2022 roku w Warszawie. Tym samym rozpoczęta została kampania sprawozdawczo-wyborcza w całym Towarzystwie. Zgodnie z podjętą uchwałą przed nami szereg czynności do wykonania związanych z zebraniami kół i klubów, zjazdami oddziałów, regionalnymi konferencjami oddziałów poprzedzającymi Walny Zjazd Towarzystwa.

Informujemy, że na stronie internetowej https://20wz.pttk.pl zamieszczone są dokumenty, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej na wszystkich poziomach organizacyjnych Towarzystwa oraz wzory niezbędnych formularzy pomocnych w przygotowaniu właściwej dokumentacji jej towarzyszącej.
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami, przygotowanie i podjęcie, zgodnie ze swoimi kompetencjami, działań organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kampanii w Waszych jednostkach. Prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy podejmowaniu odpowiednich uchwał i decyzji organizacyjnych.
 
Pragniemy również przypomnieć oddziałom, które w chwili obecnej działają w oparciu o statut Oddziału, o konieczności podjęcie przez Zjazd Oddziału uchwały w sprawie przyjęcia jako obowiązującego w Waszym Oddziale Statutu PTTK. W związku z powyższym w porządku obrad Zjazdu Oddziału należy uwzględnić punkt dotyczący podjęcia uchwały o przyjęciu jako obowiązującego w Waszym Oddziale Statutu PTTK (projekt uchwały także jest zamieszczony na stronie XX Walnego Zjazdu PTTK).