1. Zagadnienia DO DYSKUSJI na Regionalne Konferencje Oddziałów PTTK przed XX Walnym Zjazdem PTTK
2. Uchwały i wnioski Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK