Spis treści ...
1. Sprawozdanie władz naczelnych za kadencję 2017 - 2022:
a) Zarządu Głównego PTTK
b) Sprawozdanie GKR PTTK z działalności w XIX kadencji (2017 - 2022)
c) Sprawozdanie GSK PTTK z działalności w XIX kadencji (2017 - 2022)
6. Statut PTTK
7. Druki
8. Komunikaty
9. Rozliczenie delegacji
1) Samochodowej
2) PKP, PKS: