Zarząd Główny PTTK
Główna Komisja Rewizyjna PTTK
Główny Sąd Koleżeński PTTK